Webinár: Základy transferového oceňovania

Aj keď pravidlá transferového oceňovania sa už od roku 2015 uplatňujú aj na tuzemské závislé osoby, doteraz sa v praxi stretávame s prípadmi, keď si v spleti právnych predpisov podnikateľské subjekty často neuvedomia, aké daňové povinnosti a v akom rozsahu majú voči správcovi dane. Na uvedenom webinári si preto priblížime, čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu.

 

Účastníci webinára nadobudnú základné poznatky z problematiky transferového oceňovania a podrobný prehľad o povinnostiach závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich právnych predpisoch. Celý priebeh webinára bude doplnený o reálne príklady z praxe, vďaka čomu sa budete bez akýchkoľvek problémov vedieť vyrovnať s transferovým oceňovaním vo svojej firme. Chýbať nebude ani prehľad najčastejších chýb daňových subjektov, ako aj praktické riešenia, ako sa im vyvarovať.

Online prenos webinára môžete sledovať na tomto mieste v deň jeho konania. Pre zobrazenie webinára alebo jeho videozáznamu musíte byť prihlásený.

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

 • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti
 • Závislá osoba – kritériá definovania, praktické príklady na určenie závislého vzťahu
 • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov
 • Základné povinnosti závislých osôb – úprava základu dane
 • Základné povinnosti závislých osôb – dokumentačná povinnosť
 • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
 • Ako pripraviť dobrú dokumentáciu
 • Interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy dokumentácie
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 13:00 prednáška

Termíny

   9.11.2020
   09:00 - 13:00
   72

Profil lektora

Ing. Silvia Karelová

Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.
Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.


Najnovšie videoškolenia lektora

Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019
Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017
Transferové oceňovanie – dokumentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami (nadstavbové školenie k základným poznatkom o TO)

Funkcie

Partner