Webinár: Vysielanie zamestnancov do zahraničia – avizované zmeny verzus súčasná prax

V oblasti vysielania zamestnancov do zahraničia má opäť dôjsť k ďalším legislatívnym zmenám. Na webinári s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, sa jednak oboznámite s týmito novinkami a zároveň si osvojíte všetky súčasne potrebné znalosti. Konkrétne o povinnostiach zamestnávateľa pri vysielaní do zahraničia, zisťovaní podstatných informácií pre uskutočnenie vyslania, zasielaní oznámení o vysielaní príslušným orgánom štátov, do ktorých sú zamestnanci vysielaní, o uplatniteľnosti práva a jeho vymáhaní či mnohé iné. V rámci webinára bude navyše možné konzultovať problematické situácie, s ktorými sa stretávate vo svojej praxi.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Vysielanie zamestnancov do zahraničia – avizované zmeny verzus súčasná prax [122 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

  • Ako rozlíšiť vysielanie do zahraničia od zahraničnej pracovnej cesty
  • Vysielanie zamestnancov na Slovensko
  • Vysielanie pracovníkov do zahraničia
  • Uplatniteľná legislatíva
  • Nároky vyslaných zamestnancov
  • Výmena informácií a spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie
  • Štátni príslušníci tretích krajín
  • Otázky a odpovede

Harmonogram

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   14.9.2021
   09:00 - 11:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

Mošonová.jpg
Mgr. Miroslava Mošonová

Mgr. Miroslava Mošonová má vzdelanie a dlhoročné pracovné skúsenosti orientované na oblasť ekonomiky, riadenia podnikov a ľudských zdrojov. Profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci. Aktuálne sa venuje aj poradenskej činnosti.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál k webináru: Vysielanie zamestnancov do zahraničia – avizované zmeny verzus súčasná prax / 852 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Mzdy v roku 2021 podľa stupňov náročnosti
Dovolenka v roku 2021/2022 – fakty, príklady a pripravovaná novela Zákonníka práce
Ako zabezpečiť BOZP na pracovisku aj počas home office

Funkcie

Partner