Webinár: Vyjednávanie v obchodných vzťahoch

Vyjednávanie o obchodnej zmluve, urovnaní sporu, podmienkach ukončenia zmluvného vzťahu, zaplatení pohľadávky a pod. nie je len otázkou individuálnych zručností „vyjednávača“, ale aj otázkou toho, či jeho konanie a správanie sa je ešte dovolené alebo už zakázané. Webinár je určený všetkým podnikateľom a osobám, ktoré sa za spoločnosti zúčastňujú procesu uzatvárania zmlúv, urovnávania sporov, vymáhania pohľadávok a pod. Vysvetlíme si zákonné limity a základný právny rámec, ktorý musí ovládať každý, kto sa zúčastňuje tohto procesu. Vysvetlíme si aj možnosti, ako predísť súdnemu sporu alebo ho urovnať s ideálnym výsledkom win-win.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Vyjednávanie v obchodných vzťahoch   Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

Návrh zmluvy, rokovanie o obsahu a uzavretie zmluvy

 • Dobré mravy
 • Nekalé zmluvné podmienky a obchodná prax
 • Právny rámec a limity pri vyjednávaní a rokovaní
 • Záväznosť predloženého návrhu
 • Protinávrh a jeho prípustnosť
 • Akceptácia návrhu a moment uzavretia zmluvy  

 

Mimosúdne a súdne riešenie sporu

 • Postup pri mimosúdnom riešení sporu
 • Zákonné limity a právny rámec mimosúdneho riešenia sporu
 • Uzavretie dohody počas súdneho konania

 

Vymáhanie pohľadávky, mimosúdne a súdne riešenia

 • Čo všetko je možné vymáhať mimosúdne
 • Zmluvná pokuta/úrok z omeškania/náhrada škody
 • Postup pri mimosúdnom a súdnom vymáhaní

 

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,30 – prednáška

Termíny

   25.6.2021
   09:00 - 13:30
   84
  Zrealizované

Profil lektora

autor_Lukajka.jpg
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
VZORY k webináru: Vyjednávanie v obchodných vzťahoch / 201 kB
Materiál k webináru: Vyjednávanie v obchodných vzťahoch / 488 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa (zabezpečenie, postup a možnosti)
Pravidlá a fakty GDPR v online marketingu
Návod na podanie žiadosti – pandemické dotácie

Funkcie

Partner