Webinár: Pracovný čas a prekážky v práci v roku 2021

Na uvedenom webinári poznáte aktuálne pravidlá a možnosti rozvrhnutia pracovného času, vrátane jeho evidencie, home office, prestávok, nadčasov či pracovnej pohotovosti. V súvislosti s touto problematikou nevynecháme ani tému prekážok v práci, pričom si povieme, aké prekážky v práci definuje legislatíva ako tie, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok neplatené voľno a kedy na náhradu mzdy. V rámci webinára bude navyše možné konzultovať vlastné prípady, s ktorými sa stretávate v praxi.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Pracovný čas a prekážky v práci v roku 2021 [79 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

 • Pracovný čas a pracovné zmeny
 • Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • Konto pracovného času
 • Pružný pracovný čas
 • Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu a teleprácu a zamestnanca na príležitostnom home office
 • Prestávky v práci
 • Nepretržité odpočinky
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť
 • Prekážky v práci
 • Praktické otázky o pracovnom čase a prekážkach v práci – rozvrhovanie pracovného času, nariadenie práce nadčas na sobotu a nedeľu, kratší pracovný čas a práca nadčas, dĺžka pracovnej zmeny pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, úpravy rozsahu pracovného času, čerpanie náhradného voľna, pracovný čas osôb starajúcich sa o deti, náhrada mzdy v sume 80 %
 • Diskusia

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   28.5.2021
   09:00 - 11:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

Mošonová.jpg
Mgr. Miroslava Mošonová

Mgr. Miroslava Mošonová má vzdelanie a dlhoročné pracovné skúsenosti orientované na oblasť ekonomiky, riadenia podnikov a ľudských zdrojov. Profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci. Aktuálne sa venuje aj poradenskej činnosti.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál k webináru: Pracovný čas a prekážky v práci v roku 2021 / 371 kB

Funkcie

Partner