Webinár: Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“

Na uvedenom webinári účastníkom predstavíme nový rámcový dokument OECD, ktorý bol v dôsledku pandémie COVID-19 prijatý v oblasti transferového oceňovania. Jednotlivé štáty pristupujú k tejto situácii individuálne, preto vznikajú rôzne osobitné pokyny alebo príručky zohľadňujúce lokálne podmienky. My si predstavíme postupy definované v tomto usmernení prispôsobené našim slovenským špecifikám. Vzhľadom na to, že aj slovenská finančná správa si uvedomuje potrebu zadefinovať rámcové pravidlá v tejto oblasti, čím by zaistila istú formu daňovej istoty pre daňové subjekty, pripravuje v tejto oblasti vlastné usmernenie, ktorého obsah bude taktiež predmetom našej pozornosti. Danou problematikou vás bude sprevádzať Ing. Silvia Karelová, ktorá vám bližšie objasní, ako tieto nové usmernenia riešia problémy transferového oceňovania, kde sa prejavujú dosahy pandémie Covid-19 v najväčšej miere.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“ [116 min.]  Platený prístup

Popis

Nový rámcový dokument, ktorého pôsobnosť bude hlavnou témou uvedeného webinára, sa zameriava na to, akým spôsobom aplikovať existujúce pravidlá transferového oceňovania na problémy súvisiace s pandémiou a poskytuje všeobecný návod, ako riešiť štyri prioritné otázky: analýzu porovnateľnosti, alokáciu strát a nákladov súvisiacich s dôsledkami pandémie Covid-19, posúdenie programov štátnej pomoci a postup pri vydávaní rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia.

 

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Harmonogram

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   6.7.2021
   09:00 - 11:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Silvia Karelová

Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.
Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál k webináru: Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“ / 245 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Odporúčania a praktické rady v oblasti transferového oceňovania
Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019
Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017

Funkcie

Partner