Webinár: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vás upovedomí o tom, čo všetko, resp. koho, akým spôsobom a za akých podmienok je podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov možné monitorovať. Vzhľadom na to, že doposiaľ existuje iba pár rozsudkov súdu v prospech zamestnávateľov, nahliadneme spoločne najmä na najčastejšie pochybenia a taktiež riešenia, ako týmto chybám v praxi predísť.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku   Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

  • Dôvody a podmienky, na základe ktorých možno zamestnancov monitorovať
  • Rozsudky súdu v prospech zamestnávateľov
  • Rozsudky súdu v neprospech zamestnávateľov
  • Je potrebné zamestnanca informovať dvakrát?
  • Zákonník práce ako právny základ na spracúvanie osobných údajov
  • Používanie emailových adries zamestnancov, ktorým sa skončil pracovný pomer

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   30.6.2021
   09:00 - 11:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Nariadenie GDPR / 981 kB
Zákon o ochrane osobných údajov / 1,00 MB
TEST PROPORCIONALITY / 144 kB
Materiál: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku / 2,00 MB

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Kamerové systémy a ochrana osobných údajov (zmena nariadenia od 28. 1. 2020)
Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR
Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

Funkcie

Partner