Webinár: Interné smernice v účtovníctve a ich zostavenie na praktickom príklade

Prečo je dôležité ich mať a ako ich zostaviť... Téme „interných smerníc pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke“ sa bude na uvedenom webinári venovať Ing. Martin Mikláš. Spoznáte   súvisiacu právnu úpravu, získate odporúčania z doterajšej praxe lektora a na praktickom príklade si navyše vyskúšate, ako internú smernicu správne zostaviť. Čas bude vyhradený aj na vaše otázky a konzultácie k danej problematike.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Interné smernice v účtovníctve a ich zostavenie na praktickom príklade [127 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

  • Teoretické východiská a potreba zavedenia internej smernice pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke (právna úprava)
  • Praktický príklad zostavenia internej smernice pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke
  • Zhrnutie problematiky a  diskusia

Harmonogram

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   13.7.2021
   09:00 - 11:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

Mikláš.JPG
Ing. Martin Mikláš

Odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Vyštudovaný obor Ekonomika a manažment podniku. Počas štúdia sa zaoberal najmä oblasti daní, účtovníctva a finančníctva. Držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou. Poskytuje odborné rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje odborné články a interné firemné predpisy.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Webinár - Interné smernice v účtovníctve a ich zostavenie v praktickom príklade -Ing. Martin Mikláš.pdf / 401 kB
Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky / 794 kB

Funkcie

Partner