Webinár: Dodávatelia a ich účasť vo verejnom obstarávaní

Pre dodávateľov tovarov, služieb či stavebných prác, pripravujeme pod vedením Mgr. Kataríny Hreusovej praktický webinár, počas ktorého sa zorientujú v celom procese verejného obstarávania. Zaoberať sa budeme vyhľadávaním verejných zákaziek vyhlásených v SR, online otváraním ponúk, vyhotovením súťažných podkladov, povinnosťami súvisiacimi s uzatvorením zmluvy, ako aj špecifickejšímo spojitosťami,  napr. revíznymi postupmi, samoočisťovacím mechanizmom či konfliktom záujmov.

 

Ostrieľaná lektorka, ktorá bude webinár viesť, pôsobí zároveň ako vedúca oddelenia VO na Úrade pre verejné obstarávanie, a preto hneď z prvej ruky získate celý rad praktických informácií, napríklad:

 • ako vám vie pomôcť zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov,
 • ako zvýšiť svoje šance na úspech v jednotlivých súťažiach,
 • na čo si dať pozor pri súťažných podkladoch,
 • kedy stačí predložiť čestné vyhlásenie,
 • aké sú požiadavky na predmet zákazky,
 • ktoré systémy na el. komunikáciu sú v SR najpoužívanejšie,
 • ako sa brániť proti nezákonnému postupu verejného obstarávateľa
 • a mnoho ďalších.

 

Začínajúci i pokročilý dodávatelia určite uvítajú taktiež praktickú ukážku, ako vyplniť jednotný európsky formulár (JED), ktorého zostavenie v praxi často spôsobuje značné problémy.

Online prenos webinára môžete sledovať na tomto mieste v deň jeho konania. Pre zobrazenie webinára alebo jeho videozáznamu musíte byť prihlásený.

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

 • Vymedzenie jednotlivých subjektov vo verejnom obstarávaní
 • Druhy zákaziek z hľadiska finančných limitov
 • Priebeh zákazky
 • Prípravné trhové konzultácie, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • Konflikt záujmov
 • Dokumenty k príprave ponuky
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Podmienky účasti a ich preukázanie
 • Ako vyplniť Jednotný európsky formulár (JED)
 • Kedy stačí predložiť čestné vyhlásenie
 • Formy zapojenia dodávateľov do verejného obstarávania
 • Predkladanie ponúk, otváranie ponúk
 • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie, vylúčenie uchádzača
 • Samoočisťovací mechanizmus
 • Vyhodnocovanie ponúk, vysvetľovanie uchádzačov, vylúčenie ponuky
 • Mimoriadne nízka ponuka
 • Dva rovnaké návrhy na plnenie kritérií v ponuke
 • Revízne postupy - ako sa brániť proti nezákonnému postupu verejného obstarávateľa
 • Uzatvorenie zmluvy, zápis v RPVS
 • Vystavenie referencie, resp. ako postupovať ak verejný obstarávateľ referenciu nevystaví

Harmonogram

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedová prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   5.11.2020
   09:00 - 15:00
   84

Profil lektora

Hreusová.jpg
Mgr. Katarína Hreusová

Pôsobí na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Má niekoľkoročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania od prípravy až po realizáciu zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, poskytuje metodickú činnosť v oblasti VO, realizuje školenia a poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracovala na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania v Žilinskom samosprávnom kraji.


Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019
Zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ a ich kontrola

Funkcie

Partner