Webinár: Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 (čo by ste mali vedieť)

ZMENA PROGRAMU – reakcia na prijaté zákony („kurzarbeit“, zmena podmienok príspevkov na zamestnancov)

 

Pripravili sme pre Vás spoľahlivý prehľad o najdôležitejších schválených ekonomických opatreniach v čase pandémie COVID-19, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vaše podnikanie a sú zamerané na riešenie vzniknutej situácie.

 

Niekoľko praktických informácií, ktoré budeme v rámci programu preberať:

 • POZOR: Dňa 8. 4. 2020 a neskôr (14. 4. 2020) boli UPRAVENÉ PRAVIDLÁ a PODMIENKY na predkladanie ŽIADOSTÍ o poskytnutie finančného príspevku „projekt PRVÁ POMOC“ – podpora na udržanie pracovných miest.

 

 • DOPLNENÉ nové OPATRENIA 3 a 4 pre zamestnávateľov – „KURZARBEIT“, dohodárov a fyzické osoby (napr. SZČO s pozastavenou živnosťou a iné)

 

 • Dňa 4. apríla 2020 vstúpil do platnosti kľúčový zákona č. 67/2020 zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID 19.

Stanovuje nové lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické aj právnické osoby, určuje splatnosť dane z príjmov, má vplyv na platenie preddavkov na daň v období pandémie, definuje podmienky na odpustenie zmeškaných lehôt; zavádza nové pravidlá v daňových kontrolách; nové lehoty na zverejnenie účtovných závierok a ich overenia audítorom, výročných správ a iné.

 

 • Dňa 9. apríla 2020 vstúpil do platnosti zákon na opatrenia odkladu platenia splátok úveru pre SPOTREBITEĽOV aj SZČO a malých a stredných podnikateľov

 

 • Dňa 10. apríla 2020 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnom a zdravotnom poistení pre zamestnávateľov (odvody za zamestnávateľa) a SZČO pri poklese tržieb o 40% a viac. ODVODY SA NEPLATIA UŽ za MAREC 2020.

 

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online seminár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

 

Upozorňujeme vás, že kapacita webinára je obmedzená.

 

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 (čo by ste mali vedieť) [222 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

 

Program

Rámcový obsah školenia predstavuje vysvetlenie schválených zmien väzbe na mimoriadnu situáciu „pandémie COVID 19“ a rôznych ekonomických oblastiach:

 

1) Zákon č. 67/2020 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID 19

 

upravuje Zákon o dani z príjmov (595/2003 v z.n.p.) 

 • NOVÁ lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov až na koniec pandémie (pre fyzické aj právnické osoby);
 • NOVÁ lehota na zaplatenie dane z príjmov mesiac po skončení pandémie;
 • NOVÁ lehota na oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (dokedy najneskôr je možné odložiť podanie DP???);
 • Splatnosť dane ak bolo podané daňové priznanie v marci 2020, splatnosť dane ak bol podaný odklad na podanie DP v marci 2020, splatnosť dane pre fyzické a právnické osoby;
 • Platenie preddavkov na daň z príjmov v období pandémie,
 • TERMÍN na vrátenie preplatkov na dani z príjmov (firmy, SZČO, zamestnanci z ročného zúčtovania)
 • Nová lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenia dane;
 • Prijímatelia podielu zaplatenej dane môžu použiť finančné prostriedky na pomoc v pandémií;
 • NOVÁ lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane zamestnávateľa (ročné zúčtovanie);
 • Ako požiadať o platenie preddavkov inak, čo uvádzať ako dôvod;
 • Je možné doumorovať daňové straty 2014 alebo nie?

 

upravuje Zákon o správe daní tzv. daňový poriadok (563/2009 v z.n.p.)

 • Nová forma komunikácie s finančnou správou (mail);
 • Fikcia doručenia zásielky po novom;
 • Zavádza sa odpustenie zmeškania lehoty (napr. podanie odvolania, predloženia dokladov a iné);
 • Prerušenie prebiehajúcich daňových kontrol počas pandémie a zákonná lehota na ich vykonanie sa predlžuje exoffo;
 • Nezaplatenie dane v období pandémie, nebude zverejňované v zoznamoch FRSR;
 • Prerušuje sa akékoľvek daňové konanie (napr. vyrubovacie konanie), a plynutie lehôt o obdobie pandémie (napr. zánik práva vyrubiť daň, premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku..);
 • Odklad začatých daňových exekúcií;
 • Nová definícia daňového nedoplatku, na obdobie pandémie – dĺžna suma dane, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie, nebude považovaný za daňový nedoplatok (náhradná lehota na jeho úhradu);
 • Neukladanie sankcií za porušenie povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmu a iné.

 

upravuje zákona o účtovníctve (431/2002 v z.n.p.)

 • NOVÁ lehota na zostavenie účtovnej závierky;
 • NOVÁ lehota na povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok;
 • Nová lehota na overenie závierky audítorom a overenie výročnej správy;
 • Odpustenie sankcií z toho vyplývajúce.

 

2) Zákon č. 75/2020 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID 19 - upravuje opatrenia odkladu splátok úveru pre spotrebiteľov, podnikateľov a bezkontaktných platieb 

 

3) Zákon č. 68/2020 odklad platenia SOCIÁLNEHO a ZDRAVOTNÉHO poistenia pre ZAMESTNÁVATEĽOV a SZČO pri poklese tržieb

 • Ako sa počíta pokles tržieb pre účely odkladu platenia odvodov, (40 % a viac)
 • Koho sa týka možnosť odkladu platenia odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne (SZČO, aj firmy);
 • Ako postupovať?

 

4) Zákon o DPH, dopad v čase pandémie

 • Pravidlá pre lehoty na podanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu v čase pandémie;
 • Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie DPH resp. sankcie z neodvedenia DPH;
 • Platenie DPH a lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov.

 

5) Pravidlá na predkladanie ŽIADOSTI o poskytnutie finančného príspevku „projekt PRVÁ POMOC“ – podpora na udržanie pracovných miest

 • Zhrnutie pravidiel a upozornenie na chyby pri žiadostiach:
 • Opatrenie 1 – podpora zamestnávateľov, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie boli UZATVORENÉ prevádzky alebo ZÁKAZ prevádzky.
 • Opatrenie 2 – podpora SZČO a ZAMESTNÁVATEĽOM ktorým poklesli tržby
 • Opatrenie 3 – podpora ZAMESTNÁVATEĽOV tzv. kurzarbeit
 • Opatrenie 4 – pre fyzické osoby bez príjmu (SZČO prerušenie, pozastavenie oprávnenia, dohodári)

 

6) Stručne k novele č.66/2020, ktorou sa upravuje Zákonník práce

 • Nové pravidlá na prikázanie práce z domu pre zamestnávateľa a zamestnanca;
 • Možnosť organizácie pracovného času;
 • Upravenie podmienok nariadenia čerpania dovolenky;
 • Ochrana zamestnanca počas a po skončení OČR a iné

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania vzdelávacej aktivity.

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška

Termíny

   22.4.2020
   09:00 - 13:00
   72
  Zrealizované

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Finančné opatrenia pandémia / 505 kB
Materiál: Opatrenia pre zamestnavateľov / 565 kB

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner