Webinár: Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy

Aby sme vám, čo najviac uľahčili situáciu, v ktorej sme sa ocitli, oslovili sme obľúbeného daňového poradcu Vladimíra Ozimého, ktorý vám poskytne cenné riešenia najčastejších daňových a účtovných problémov zapríčinených koronakrízou.

 

Vo väzbe na tento núdzový stav bude lektor hovoriť o daňovom výdavku, odvodoch zamestnávateľa a odklade platby, výdavkoch, ktoré by mohol uplatniť zamestnávateľ s ohľadom na zdaniteľný príjem, príspevkoch zamestnávateľa na zamestnanca v mimoriadnych situáciách, nariadení pracovnej cesty, povinnosti a predĺžení lehoty na podanie DP či uplatnení daňovej straty alebo neplatení preddavkov.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy [195 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Vidoezáznam z webinára
 • Videoškolenie: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

 

Program

 • Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na špecifické situácie 
  • základné princípy daňového výdavku a pochopenie podstaty daňového výdavku
  • zamestnanec, práca z domu (home office), aké výdavky by mohol uplatniť zamestnávateľ (používanie vlastných zariadení zamestnancom, internet, nájom...) vo väzbe na zdaniteľný príjem zamestnanca
  • dar ako daňový výdavok v špecifických prípadoch (potraviny) a dosah z pohľadu DPH
  • nariadenie pracovnej cesty tak, aby zamestnanec nemusel prísť na pracovisko zamestnávateľa (daňový dosah)
  • odvody zamestnávateľa a odklad platby z dôvodu núdzovej situácie koronavírusu (daňový a účtovný pohľad)
  • príspevky zamestnávateľa zamestnancovi v mimoriadnych situáciách a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca

 

 • Uplatnenie daňovej straty s prihliadnutím na núdzový stav spojený s koronavírusom (opatrenie štátu)

 

 • Platenie preddavkov na daň z príjmov
  • výpočet preddavkovej povinnosti podľa nových pravidiel
  • neplatenie preddavkov s prihliadnutím na núdzový stav spojený s koronavírusom (opatrenie štátu)

 

 • Povinnosť podať daňové priznanie, zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania vo väzbe na oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a núdzový stav spojený s koronavírusom (opatrenie štátu)

 

 • Neplatenie daňovej povinnosti, neplatenie DPH
  • bežný stav vyplývajúci zo zákona
  • mimoriadny stav s prihliadnutím na koronavírus a riziká sankcií zo strany štátu

 

 • Príspevok zo strany štátu vrátane príspevkov na podporu núdzového stavu spojeného s koronavírusom a daňový dosah pre daňovníka (príspevky na mzdy...); účtovanie príspevkov

 

 • Ďalšie opatrenia do začatia webinára v oblasti daňových vecí (budeme sledovať)

 

 • Stručné praktikum spojené s novelou od 1.1.2020
  • výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zmluvné pokuty, úrok z omeškania, normy a certifikáty...)
  • odpisovanie motorových vozidiel s prihliadnutím na zmenu v oblasti elektromobilov, nájom luxusných MV a odpisovanie luxusných MV
  • bezplatné poskytnutie vybraných nástrojov (šablóny, formy) inému daňovníkovi na používanie – právo na odpisovanie u vlastníka a právo na uplatnenie daňových výdavkov z prevádzky u užívateľa
  • vzťah držiteľ a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zrážková daň po novom
  • vyplatenie dividend v roku 2020 s prihliadnutím na zmeny v zákone

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška

Termíny

   17.4.2020
   09:00 - 13:00
   72
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Daňové princípy v roku 2020 a pandémia KORONAVÍRUSU / 682 kB
Materiál: Daň z príjmov (vybrané témy) / 145 kB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019
Záznam z webinára: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Funkcie

Partner