Webinár: 3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022

Ing. Soňa Ugróczy vás na tomto webinári oboznámi s legislatívnou úpravou, ktorá od 15. 11. 2021 a následne od 1. 1. 2022 zavádza do oblasti DPH tri významné novinky. Reč je o novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov, rozšírení inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH a prehodnotení indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov, ktoré poznáte nielen z teoretickej stránky, ale najmä z pohľadu vplyvu týchto zmien na reálnu prax.

Online prenos webinára môžete sledovať na tomto mieste v deň jeho konania. Pre zobrazenie webinára alebo jeho videozáznamu musíte byť prihlásený.

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

  • zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021)
  • rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH
  • prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov a dosahy týchto zmien

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   26.10.2021
   09:00 - 11:00
   60

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam zo školenia online: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi
Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner