Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením prislúchajúceho roku. Kompletný prierez jednotlivými povinnosťami, ktoré ste zo zákona povinný splniť na prelome rokov 2019/2020, vám teraz prinášame aj vo forme online seminára. Okrem základných teoretických vedomostí, ktorými by ste mali nevyhnutne disponovať, sa počas webinára dozviete najmä praktické informácie napríklad aj o tom, na čo nesmiete zabudnúť pri prechode do nového účtovného roka, aké sú aktuálne lehoty pre toto zúčtovacie obdobie alebo aké zmeny nastali v tlačivách pre rok 2019. Počas webinára si navyše pripomenieme najdôležitejšie zmeny v roku 2019 a priblížime si, aké novinky nastanú v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmov, v sociálnom a zdravotnom poistení už od 1. 1. 2020.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 [180 min.]  Platený prístup

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

1. Legislatívne zmeny k 1. 1. 2020 – Zákonník práce
    - minimálna mzda
    - minimálne mzdové nároky
    - príplatky
2. Sociálne a zdravotné poistenie – parametre platné na rok 2020
3. Zákon o dani z príjmov – parametre platné na rok 2020 a iné novinky
4. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
    - lehoty, termíny
    - nezdaniteľné časti základu dane a iné úľavy
    - daňový bonus na dieťa
    - daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
    - výpočet RZD a jeho zúčtovanie so zamestnancom
    - preplatky/nedoplatky RZD
    - darovanie 2 % dane
    - daňové tlačivá – zmeny

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška

Termíny

   24.1.2020
   09:00 - 13:00
   48
  Zrealizované

Profil lektora

ing-martina-svanova-3.png
Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 / 251 kB
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 2020 - VZOR / 30 kB
POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby 2019 / 37 kB
POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby 2020 / 38 kB
POTVRDENIE o zaplatení dane 2% 2019 / 35 kB
RZDP 2019 - Vzor / 172 kB
Vyhlásenie o poukázaní dane 2% 2019 / 62 kB
Žiadosť o vykonanie RZDP 2019 - VZOR / 43 kB
ÚZ 9/2019 Zákonník práce / 4,00 MB

Funkcie

Partner