Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

Už od marca tohto roku sa uskutoční séria školení s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom, ktorý vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce účinné od 1. mája 2018 - nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a mnohé ďalšie. Zmenám sa tento rok nevyhol ani zákon o službách zamestnanosti, kde nové nariadenia pozmeňujú zamestnávanie občanov tretích krajín alebo príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Venovať sa budeme i odvodom z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 a ročnému zúčtovaniu poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Program

Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, pre koho budú povinné, kedy nebudú povinné, výnimky, príklady
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • ďalšie príplatky
 • nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
 • a 14. plat – komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 • výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018

 • administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
 • „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
 • koncernové vysielanie
 • posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
 • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018

 • nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
 • príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie

Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

 • uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
 • predčasný dôchodok a práca na dohodu
 • prihlasovanie do Sociálnej poisťovne
 • celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019

 • od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň, v hoteli Dukla za 6 eur  na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
19.3.2018Martin

Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2

Mapa
78 €Zrealizované
20.3.2018Bojnice

Hotel Pod Zámkom, Hurbanovo námestie 1581/2, Bojnice

Mapa
78 €Zrealizované
4.4.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované
6.4.2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
78 €Zrealizované
12.4.2018Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice

Mapa
78 €Zrealizované
16.4.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované
17.4.2018Žilina

Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2

Mapa
78 €Zrealizované
18.4.2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
78 €Zrealizované
19.4.2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
78 €Zrealizované
23.4.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované
25.4.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované
26.4.2018Dunajská Streda

Hotel Therma, Priemyselná 4, Dunajská Streda

Mapa
78 €Zrealizované
27.4.2018Trnava

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

Mapa
78 €Zrealizované
15.5.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr Jozef Mihál.jpg
RNDr. Jozef Mihál

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon o zdravotonom poistení.pdf / 1,00 MB
Zákonník prace, Zákon o minimálnej mzde.pdf / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2018

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny (záznam z webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner