Verejné obstarávanie v roku 2020 (legislatívne novinky a aplikačná prax)

Cieľom tohto školenia je komplexne informovať účastníkov o legislatívnych novinkách, pravidlách a postupoch pri príprave verejného obstarávania, ako aj tvorbe súťažných podkladov. Ozrejmiť si môžete celý proces verejného obstarávania od základov až po samotnú aplikačnú prax, vďaka čomu si prídu na svoje nielen začiatočníci, ale aj účastníci s pokročilými vedomosťami z problematiky verejného obstarávania. Školenie je vedené JUDr. Petrom Kubovičom, ktorý je bývalým zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie a má viac ako 12-ročné skúsenosti v danej problematike. Pozornosť navyše venujeme aj stále horúcej téme „zákaziek, ich rozdeleniu a ich nedovolenému deleniu“.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
  • Online publikáciu:
    • Zákon o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov
    • Zákon o verejnom obstarávaní (podľa právneho stavu k 10. 1. 2019)

Program

Zákazky a ich rozdelenie – nedovolené delenie zákaziek (stále aktuálna téma plná otáznikov a nástrah)

Podmienky účasti, ich určovanie a na čo si treba dávať pozor

Zmluva – výsledok verejného obstarávania – najdôležitejší prvok – na čo nezabudnúť

Proces – je síce zložitý, avšak pár krokov a ste v „hre“

Čo sa hodnotí a čo radšej nie

A mnoho ďalšieho

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
5.2.2020Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5 

Mapa
84 €Zrealizované
6.2.2020Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

kubovic2.jpg
JUDr. Peter Kubovič

Vedúci útvaru verejného obstarávania, Mesto Trnava

Ako zamestnanec Úradu pre verejné obstarávanie (viac ako 10 rokov) je plne oboznámený s rozhodnutiami a výstupmi tohto ústredného orgánu štátnej správy. Lektor je ďalej oboznámený s problematikou obstarávania pri čerpaní nenávratnej finančnej pomoci EÚ, rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ, ako aj slovenských súdov. Patrí medzi jedného zo spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a viacerých predchádzajúcich noviel predošlého zákona o verejnom obstarávaní. Bol prednášateľom a lektorom Úradu pre verejné obstarávanie pri množstve vzdelávacích podujatí, konferenciách a seminároch. Bol členom viacerých pracovných skupín zameraných na problematiku verejného obstarávania. V roku 2017 kandidoval na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, kde sa pri každej voľbe dostal do užšieho výberu v odbornom hodnotiacom kole.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf / 1,00 MB
Zákon o verejnom obstarávaní (podľa právneho stavu k 10. 1. 2019).pdf / 1,00 MB

Funkcie

Partner