Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019

Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 a do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať? Ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok? Všetko, čo potrebujú vedieť mzdoví účtovníci na prelome rokov 2018/2019 sa dozviete na školení s Julkou Pšenkovou. Pomocou praktických príkladov sa zameriame na povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni v súvislosti s ukončením príslušného kalendárneho roka a chýbať nebude ani prehľad o novinkách v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti pre rok 2019.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Bezplatné 30-dňové poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky
 • Online publikáciu: Zákonník práce (zmeny od 1.5.2018)

Program

 • RZD lehoty, termíny 

 • potvrdenie o príjme 

 • žiadosť o RZD 

 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu 

 • odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver

 • daňový bonus 

 • zamestnanecká prémia 

 • preplatky, nedoplatky

 • darovanie 2 % dane 

 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde

 • sociálne poistenie – vymeriavacie základy 

 • zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
19.12.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

Mapa
78 €Zrealizované
21.1.2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

Mapa
78 €Zrealizované
22.1.2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
23.1.2019Poprad

Poprad ― TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7

Mapa
78 €Zrealizované
24.1.2019Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
78 €Zrealizované
19.2.2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Julia_Pšenková_121x182px.JPG
Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákonník práce (zmeny od 1.5.2018).pdf / 2,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a legislatívne zmeny pre rok 2021 (Záznam z webinára)
Zamestnanecké benefity z pohľadu dane a odvodov aktuálne v roku 2018
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Funkcie

Partner