Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov od 1. 1. 2018

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o odpadoch. Upozorňujeme vás, že spoplatnenie plastových tašiek je iba jedným z mnohých nariadení, ktoré novela prináša. Výrazné zmeny zasiahli aj do znenia vyhlášok, ktoré vykonávajú zákon o odpadoch. Aké povinnosti vás čakajú už tento rok a čo v prípade, že niektoré z nich zanedbáte? Všetko o schválených a pripravovaných právnych predpisoch pre rok 2018 počas jediného dňa na školení Ing. Petrom Gallovičom.

Program

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva + schválené a pripravované zmeny
 • Základné ustanovenia a základné pojmy
 • Programové dokumenty OH
 • Povinnosti držiteľov odpadov - právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, obcí a miest
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania, registrácia
 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – prehľad
 • Prechodné a záverečné ustanovenia – platné od 1.1.2018
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov – zmeny od 1.1.2018
 • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 72 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
12.3.2018Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
72 €Zrealizované
25.5.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

PG_nov.JPG
Ing. Peter Gallovič

Expert v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Na začiatku kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník. Od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva, a to najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice – okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti odpadového hospodárstva. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon o odpadoch, zákon o ovzduší.pdf / 3,00 MB

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Novela zákona o odpadoch pre podnikateľov od 27. 12. 2019
Novela zákona o odpadoch pre obce od 27.12.2019
Novela zákona o odpadoch – prehľad zmien od 27.12.2019

Funkcie

Partner