Novela katastrálneho zákona účinná od 1. 10.2018

Od 1. 10. 2018 prináša okrem iného novela katastrálneho zákona aj zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností. Pre verejnosť, štátnu správu a samosprávu je tak od októbra dostupných viacero elektronických služieb katastra. Viac o novinkách, ktoré táto novela prináša a tiež výhodách vás informujeme na školení, kde nebude chýbať ani podrobné vysvetlenie jednotlivých zmien a nových povinností v praxi.

Program

Zákon č. 212/2018 Z.z., účinný od 1.10.2018 prináša:

  • centralizovaný kataster nehnuteľností,
  • novinky v definíciách a obsahu katastra
  • nový návrh na katastrálne konanie a zmeny v doručovaní
  • zmeny vo vkladovom a záznamovom konaní, zápisy súdnych rozhodnutí
  • novinky v konaní o oprave chyby s možnosťou riešenia duplicity
  • zmeny automatizovaným spôsobom z iných verejných registrov
  • zmeny v poskytovaní údajov z katastra
  • centrálny register geodetov
  • novú povinnosť obcí a ich priameho zápisu informácií o stavbách

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11.10.2018Bratislava

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

P1180942.JPG
JUDr. Jana Dráčová

Je aktívnou advokátkou, v poslednom desaťročí sa zameriava na katastrálne právo a práva k nehnuteľnostiam, je autorkou komentárov ku katastrálnemu zákonu a autorkou odborných článkov k danej problematike.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Katastrálny zákon.pdf / 2,00 MB

Najnovšie videoškolenia lektora

Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018
Zmeny v návrhu na katastrálne konanie – nové povinné náležitosti od 1. 10. 2018
Duplicita vlastníctva podľa katastrálneho zákona účinného od 1. 10. 2018

Funkcie

Partner