Mzdárska škola Jozefa Mihála (tri dni)

V júli 2018 vám formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).

Program

(každý deň začiatok o 9:00 a predpokladané ukončenie o 14:30)

 

Prvý deň: Zákonník práce

 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny

- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí

- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

- zamestnávanie občanov iných členských krajín

- zamestnávanie občanov tretích krajín

- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 1. Mzdové zvýhodnenia (príplatky)

- Mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu, nadčas

- Dohody a nárok na príplatky

- Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

- Pracovná pohotovosť

- Vedúci zamestnanci, domácki zamestnanci, práca na smeny

 1. Pracovný čas

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie

- konto pracovného času

- pružný pracovný čas

- práca nadčas, práca vo sviatok

- odpočinok

- ako efektívne organizovať zamestnancom pracovný čas

 

Druhý deň: Zákon o sociálnom poistení

 1. Zamestnanec a zamestnávateľ

- základné pojmy, dohody, študenti, dôchodcovia, výnimka dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ

 1. SZČO

- kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ

 1. Dobrovoľne poistené osoby
 1. Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby
 1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

- druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ

 1. Špecifiká pri materskom

- podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD

 

Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov

 1. Poistenci

- zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia

 1. Vymeriavacie základy, príjmy z ktorých sa platí poistné
 1. Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016 a od roku 2017
 2. Ročné zúčtovanie
 3. Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov

- daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov

 1. Zdanenie príjmov zo závislej činnosti

- zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári...

 1. Nezdaniteľné časti základu dane

- na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier

 1. Daňový bonus
 1. Ročné zúčtovanie dane

- povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí

 

V cene sú zahrnuté aktuálne publikácie Jozefa Mihála, občerstvenie CB a obed.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
16.7.2018 - 18.7.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
252 €Zrealizované
16.7.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované
17.7.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované
18.7.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr Jozef Mihál.jpg
RNDr. Jozef Mihál

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákonník prace, Zákon o minimálnej mzde.pdf / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o zdravotnom poistení a zmeny v sociálnom poistení účinné od 1.1.2018

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner