Školenie online: Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021

Na školení online s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov od 1. 1. 2021. Po jeho absolvovaní budete mať jasno v tom, ako sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, aká je jeho oznamovacia a odvodová povinnosť (jednak voči úradu a jednak voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni), ako vybaviť pracovné povolenia alebo ako správne zostaviť zmluvu a stanoviť mzdové podmienky. Ozrejmiť si budete môcť aj to, ako je to s cestovnými náhradami, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň a taktiež s ročným zúčtovaním dane.

 

Popis

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

 • Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ
  • povinnosť vybavenia pracovného povolenia
  • povolenie na pobyt – vízová povinnosť
  • sezónne zamestnávanie
  • sociálne a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 • Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ
  • povinnosti voči úradu práce
  • mobilita, vysielanie medzi koncernami
  • sociálne poistenie a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 • Vysielanie zamestnancov mimo EÚ a do EÚ
  • formy vysielania
  • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
  • vysielacia zmluva pre zamestnanca
  • určenie mzdy a príplatkov pri vyslaní
  • stanovenie podmienok vyslania
  • výpočet mzdy
  • cestovné náhrady pri vyslaní
 • Sociálne a zdravotné poistenie
  • vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ
  • určenie rozhodnej legislatívy
  • formuláre A1
  • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy
 • Daň zo závislej činnosti
  • preddavky na mzdu
  • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
  • daňové priznania vyslaných zamestnancov
 • Vysielanie zamestnancov z krajín EÚ
  • oznamovacia povinnosť voči úradom práce
  • doklady preukazujúce legálnosť práce
  • zodpovednosť za „čiernu prácu“

Partneri

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
13.00 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

 
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
14.10.2021online

online

84 €Zrealizované

Profil lektora

Julia_Pšenková_121x182px.JPG
Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Zamestnávanie / 400 kB
Materiál: Vysielanie / 467 kB
Príloha: Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách / 207 kB
Príloha: Informačná karta / 112 kB
Príloha: Informačná karta 2 / 171 kB
Príloha: Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy / 385 kB
Príloha: Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania / 409 kB
Príloha: Čestné vyhlásenie zamestnávateľa /ADZ/ užívateľského zamestnávateľa / 63 kB
Príloha: Čestné vyhlásenie zamestnávateľa /užívateľského zamestnávateľa / 52 kB
Príloha: Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie / sezónne zamestnanie / 92 kB
Príloha: Žiadosť u udelenie povolenia na zamestnanie/ sezónne zamestnanie / 109 kB
Príloha: Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie / 96 kB
Príloha: Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu SVK ENG / 200 kB
Príloha: Žiadosť o udelenie pobytu SVK ENG / 215 kB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a legislatívne zmeny pre rok 2021 (Záznam z webinára)
Zamestnanecké benefity z pohľadu dane a odvodov aktuálne v roku 2018
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Funkcie

Partner