KONTROLA dodržiavania GDPR

Od mája 2018 priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR prevádzkovateľom a sprostredkovateľom celý rad nových povinností, ktorých nedodržanie môže mať za následok uloženie vysokej pokuty. Nenechajte si preto ujsť školenie so zamestnankyňou Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Irenou Hudecovou, ktorá vás prevedie možným procesom kontroly a poskytne vám praktické rady, ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

Program

Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov zabezpečuje Úrad aj prostredníctvom kontrol.

  • Viete, ako taká kontrola prebieha?
  • Kto môže byť kontrolovanou osobou?
  • Čo všetko môže úrad kontrolovať?
  • Čo všetko môže byť podnetom na vykonanie kontroly?
  • Aké sú jednotlivé fázy a postup v priebehu kontroly?
  • Aké sú vaše práva a povinnosti?
  • Čo je výsledkom kontroly?
  • Kedy je ukončená?
  • Aký je vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov?
  • Aké pokuty vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
12.12.2018Bratislava

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované

Profil lektora

20170526_072156.jpg
Mgr. Irena Hudecová

Špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tom istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. Irena Hudecová pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
GDPR prakticky.pptx / 3,00 MB
Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB
KONTROLA dodržiavania GDPR.pdf / 6,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy

Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner