Finančná kontrola v roku 2019 bez sankcií z pohľadu kontrolóra

Seminár obsahuje štyri časti, ktoré na seba nadväzujú – v prvej časti sú prezentované účastníkom najčastejšie finančné operácie alebo ich časti s ohľadom na príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Seminár sa venuje i právnym a ďalším úkonom majetkovej povahy. K povinne overovaným finančným operáciám patria i overenia rozhodnutí, výziev, rozhodnutí v školskej správe, odpisov a tvorby rezerv a podobne. V rámci tejto časti sú prezentované časté kontrolné zistenia a spôsoby výkonu v praxi, ktoré často odporujú zákonu o finančnej kontrole a audite. Zároveň lektor prezentuje účastníkom základnú agendu, ktorá sa spája s výkonom následnej kontroly. Seminár sa dotýka možností podpisovania zamestnancov, poverení vedúcich zamestnancov, zastúpení zamestnancov či výkonov základnej finančnej kontroly prostredníctvom tretích osôb a podobne.

 

Účastníci školenia majú možnosť vopred posielať svoje otázky k danej problematike na email profivzdelavanie@pp.sk. Lektor bude na vaše otázky odpovedať priamo na školení v rámci programu.

Popis

Uvedený seminár sa venuje frekventovaným otázkam z praxe subjektov verejnej správy s ohľadom na dve novely zákona o finančnej kontrole a audite. Súčasťou seminára je výpočet povinností subjektov verejnej správy, a to najmä:

 1. Ako overiť prichádzajúci príjem finančnou kontrolou?
 2. Čo musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly?
 3. Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?
 4. Ako postupovať pri overovaní zmlúv?
 5. Čo všetko v personálnej oblasti má byť overené finančnou kontrolou?
 6. Kedy sa vykonáva administratívna finančná kontrola?
 7. Musí mať organizácia spracovanú internú smernicu?
 8. Overujú sa aj mzdové listy?

 

V rámci jednotlivých finančných operácií lektor prezentuje i zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR a vlastné zistenia z kontrolnej činnosti vo veci správneho a úplného výkonu základnej finančnej kontroly. Súčasťou seminára je prehľad zásad finančnej kontroly, a to dodržanie zásady „kontroly štyroch očí“, overenie častí finančných operácií či zamedzenie formálnemu výkonu finančnej kontroly.

 

Na seminári bude účastníkom predstavená publikácia „Základná finančná kontrola", ktorú naše vydavateľstvo vydáva vo formáte PDF a WORD. Táto publikácia prináša už zapracovanú novelizáciu k právnemu stavu k 1. 1. 2019.
V prípade záujmu si ju účastníci budú môcť objednať priamo na seminári s 50 % zľavou.

 

zakladna-financna-kontrola-200x281

pôvodná cena: 51,60 € s DPH

cena po zľave: 25,80 € s DPH

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu:
  • V pdf forme zákon č. 357/2015 Z. z. (zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • Smernica pre výkon finančnej kontroly
 • Videoškolenie:
  • Zverejňovanie zmlúv pre samosprávu s praktickými príkladmi
  • Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi

 

Program

 • Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly od roku 2019
 • Overovanie finančných operácií a ich častí
 • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2019
 • Interné smernice subjektov a odporúčania
 • Diskusia k téme
 • Záver

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
30.5.2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5 

Mapa
78 €Zrealizované
11.10.2019Bratislava

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Image41451.jpg
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf / 840 kB
Smernica pre výkon finančnej kontroly.docx / 55 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Základné zmeny vo finančnej kontrole od 1. 1. 2019
Zverejňovanie zmlúv pre samosprávu s praktickými príkladmi
Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi

Najnovšie videoškolenia lektora

Praktický manuál pre rozpočtárov/ekonómov pri výkone základnej finančnej kontroly
Športové poukazy pre deti od 1. 1. 2020
Povinnosti hlavného kontrolóra obce v úvode roka 2020

Funkcie

Partner