DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo nadobudnú platnosť ešte v tomto roku. Školenie s obľúbeným lektorom je tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Videoškolenie:
  • Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov 2018/2019
  • Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Program

 • Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019 
  • Vplyv na registračnú povinnosť
  • Vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu
  • Vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH
  • Vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby
 • Vznik daňovej povinnosti 
  • pri dodaní tovaru
  • pri dodaní služby
  • pri poukazoch – ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie viacúčelového a jednoúčelového poukazu) a povinnosť vyhotovenia dokladu ERP
 • Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019
  • Kedy vzniká dodanie za protihodnotu
  • Základ dane pri bezodplatnom dodaní 
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi
  • Kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019
 • Finančný prenájom z pohľadu DPH
  • Finančný prenájom ako dodanie tovaru
  • Finančný prenájom ako dodanie služby
 • Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019
 • Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZodPH (vybrané okruhy)
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
  • Dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku 
  • Oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň
 • Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, napr. automobiloch 
 • Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH
 • Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP
 • Záznamová povinosť podľa § 70 ZodPH
 • Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a zákonná registrácia, zrušenie zábezpeky pri registrácii, zmena miesta dodania služby pri digitálnych službách, zmeny v oblasti fakturácie...)

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
26.2.2019Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
84 €Zrealizované
27.2.2019Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

Mapa
84 €Zrealizované
28.2.2019Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
84 €Zrealizované
11.3.2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
84 €Zrealizované
12.3.2019Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
84 €Zrealizované
13.3.2019Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
84 €Zrealizované
14.3.2019Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
84 €Zrealizované
15.3.2019Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používani elektornickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov 2018/2019
Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (záznam z dvojdňového webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019

Funkcie

Partner