Aktuálne otázky z DPH a dane z príjmov právnických osôb v roku 2018

Na školení s daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy majú účastníci možnosť získať kompletný prehľad o aktuálnej problematike DPH a dane z príjmov právnických osôb v roku 2018. Na konkrétnych situáciách z praxe lektorka zrozumiteľne vysvetľuje riešenia vybraných problémov a zároveň upozorňuje na zmeny v legislatíve v oblasti DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2018.

Program

 • Aplikačné problémy zákona o DPH po 1.1.2018
 • aplikácia prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH po zrušení limitu 5000 eur vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl.čajov pre hotely, reštaurácie a uplatnenie práva na odpočítanie DPH, nákup/predaj tovaru cez ERP, nákup v maloobchodnej predajni, overovanie odberateľa, účtovanie DPH a iné);
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností § 38 - riziká nesprávne režimu DPH, úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, zmena účelu použitia IM v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy);
 • zmena podmienok uplatňovania trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie § 65 (informácia k prechodnému obdobiu);
 • usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 ods. 8 ZDPH (spresnenie výkladu § 47 ods. 6 priama súvislosť pri službách poskytnutých vývozcovi, dovozcovi);
 • zmena uplatňovania ručenia za daň po 1.1.2018;
 • Vybrané témy zákona o dani z príjmov po 1.1.2018 a povinnosti pri vyplácaní dividend fyzickým osobám po 1.1.2018 
 • aplikačné problémy uplatňovania zrážkovej dane pre tzv. digitálne platformy po 1.1.2018 (napr. booking, expedia, uber a mnohé iné); interpretačný výklad MFSR k danej téme;
 • zmeny po 1.1.2018 v uplatňovaní daňových výdavkov zamestnávateľa na dopravu zamestnancov § 19 ods. 2 písm. s) ZDP a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom;
 • príležitostná činnosť fyzických osôb ako príjem oslobodený od dane po novom od 1.1.2018;
 • závislé osoby a ich vymedzenie od 1.1.2018;
 • dividendy fyzických osôb pri ich výplate po 1.1.2018 (posúdenia režimu zdanenia dividend podľa zákona o dani z príjmov, sadzby dane, výška zdravotných odvodov, oznamovacie povinnosti)
 • Informácia k novele obchodného zákonníka č. 264/2017 Z .z. s dopadom na daňové výdavky - „problematika kapitálových fondov účet 413“
 • Diskusia

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
19.4.2018Bratislava

Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2018

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner