Daňová optimalizácia v roku 2018

Opäť sme tu pre vás s témou daňovej optimalizácie. Tak ako v predošlých obdobiach, aj tentokrát vám prinášame množstvo overených optimalizačných trikov pre rok 2018, ktoré vám prezradí skúsená daňová poradkyňa Ing. Marcela Bošková, ACCA. Program seminára je zostavený tak, aby si naozaj každý účastník, či už ste personalistom, mzdárom, účtovníkom, živnostníkom, finančným riaditeľom alebo majiteľom eseročky,  odniesol zo seminára relevantné a cenné rady, ktoré vám zaručene pomôžu znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika. Nenechajte si preto ujsť praktické tipy skutočne pre každého.

Popis

Skutočne každý dokáže znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika. Fungujúce optimalizačné tipy a triky z praxe prezradí skúsená daňová poradkyňa.

Program

Základy daňovej optimalizácie

- ako nerobiť daňovú optimalizáciu (fiktívne faktúry, nákup daňovej straty „bez bločka“...)

- nelegálna optimalizácia ako trestný čin (tresty a sadzby)

- ako robiť daňovú optimalizáciu

- kedy robiť, optimalizovať (prečo v marci nestačí)

 

Daňovo uznateľné výdavky

- ako sú zadefinované a čo pod tým treba chápať

- čo môže byť daňový výdavok a čo ním byť nemôže (praktické príklady)

- výdavky aj na osobnú spotrebu (praktické príklady aj s dosahmi na živnostníka, zamestnanca, majiteľa eseročky a pod.)

 

Daňovo-odvodová optimalizácia každého živnostníka 

- aké príjmy zdaneniu nikdy nepodliehajú

- reálne a paušálne výdavky (praktické prepočty a poukázanie na výhody)

- ako šetriť na sociálnom poistení cez „čarovanie“ s lehotou na daňové priznanie (u nových, ale aj existujúcich živnostníkov)

- živnosť iba ako doplnok popri materskej či zamestnaní (limity na sociálne poistenie, na podanie priznania, ako príjmy vyrovnať)

- kedy prejsť na eseročku

 

Daňovo-odvodová optimalizácia dobrého personalistu a mzdára

- benefitný systém čo sa zamestnancom zdaňuje a čo nie

- ako so zdanením súvisia sociálne a zdravotné odvody

- benefity, čo sa zamestnancom nezdaňujú praktické príklady

 

Daňová optimalizácia majiteľa jednoosobovej eseročky

- aké príjmy zdaneniu nikdy nepodliehajú

- cestovné výdavky

- nájom vo vlastnej nehnuteľnosti

- kombinácia so živnosťou

- materská dovolenka aj u muža (prečo určite áno)

- vyplácanie dividend (kedy bez daní a odvodov, kedy a aké zdravotné poistenie, kedy zrážková daň)

 

Optimalizačné triky šikovnej účtovníčky

- ako pomôže poctivá inventarizácia majetku a záväzkov k nižšej dani

- zahraničná DPH v nákladoch slovenskej firmy čo s ňou

- výdavky podmienené zaplatením

- prerušenie odpisovania (možnosti, výhody)

- tvorba daňových opravných položiek

- tvorba rezerv

 

Ako optimalizuje skúsený finančný riaditeľ strednej a veľkej firmy

- odpisy pohľadávok

- „čarovanie“ s tvorbou a rozpustením rezerv

- „čarovanie“ s tvorbou a rozpustením opravných položiek (k majetku, zásobám a pod.)

- stupeň dokončenia pri zákazkovej výrobe

- transakcie s prepojenými spoločnosťami s ohľadom aj na tranferové oceňovanie  

 

Rady na záver – na čo nikdy nezabudnúť pred odovzdaním daňového priznania

- umorenie daňových strát

- zápočet daňovej licencie

- odpočítanie preddavkov

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
14.11.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
84 €Zrealizované
15.11.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
84 €Zrealizované
16.11.2018Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

bošková.jpg
Ing. Marcela Bošková, ACCA

Je lektorka ekonomických a daňových tém. Má viac ako 12-ročné praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní. Jej odborná prax zahŕňa vedenie účtovníctva, zostavovanie daňových priznaní, daňové poradenstvo k transakciám aj na medzinárodnej úrovni, či daňové obhajoby klientov pred správcom dane. Marcela je riaditeľkou poradenskej spoločnosti A&T solutions, členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej  účtovnej organizácie Association of Chartered Certified Accountants. Okrem toho je členkou metodicko-legislatívnej komisie SKDP a externým konzultantom Finančného riaditeľstva SR pre oblasť elektronickej komunikácie. Zároveň sa ako odborník vyjadruje pre slovenské médiá.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Daňová optimalizácia: Výber častí z novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018
Praktické video ako zdaniť, odviesť a oznámiť daň z dividend

Funkcie

Partner