2 - dňové školenie: Princípy GDPR a aplikačná prax v oblasti spracúvania osobných údajov

Zvládnite „ľavou zadnou“ problematiku GDPR vo vašej spoločnosti. Lektormi školenia sú JUDr. Marcela Macová, PhD., a Mgr. Viliam Mizák, ktorý je zamestnancom Úradu na ochranu osobných údajov SR. Priamo z úst dozorného orgánu si tak vypočujete, ako správne nastaviť procesy súvisiace s ochranou osobných údajov a zároveň, na čo nezabudnúť. Ide o 2-dňové školenie, a preto sa môžete spoľahnúť, že priestor bude vyhradený aj na prezentáciu vašich problémov a hľadanie ich riešení. Účasťou na školení získate detailný pohľad na aktuálne znenia zákona, bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené. Po jeho absolvovaní budete navyše vedieť efektívne postupovať v prípade ohlásenej kontroly.

 

Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.

Popis

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program

1. deň (21. 10. 2021, dopoludnia): Mgr. Viliam Mizák 

 • Budujeme kamerový systém
  • V časti nazvanej „Budujeme kamerový systém“ spoločne absolvujeme proces prípravy kamerového systému so zameraním na zákonnosť následného spracúvania osobných údajov. Jednotlivé fázy prípravy kamerového systému prepojíme s kľúčovými požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom vezmeme do úvahy aj rôznorodosť prevádzkovateľa (fyzická osoba, iná než fyzická osoba, spoločný prevádzkovateľ), právne základy aplikovateľné v rámci bežných účelov spracúvania, práva a povinnosti na strane prevádzkovateľa či dotknutej osoby a podobne. Správna chronológia a logika postupu kohokoľvek, kto má reálny dôvod monitorovať ľudí kamerovým systémom, bude demonštrovaná aj názornými príkladmi.

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, usmernenia EDPB 3/2019)

1. deň (21. 10. 2021, popoludní): JUDr. Marcela Macová, PhD. 

 • Aktuálne zmeny týkajúce sa nového zákona o elektronických komunikáciách

  • od 1.2.2022 by mal byť účinný nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý prináša zmeny  týkajúce sa aj spracúvania osobných údajov, a to najmä v oblasti B2B marketingu, cookies a podobne,

  • prejdeme si postup, ako správne nastaviť cookies na webovej stránke,

  • povieme si najnovšie novinky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách z pohľadu GDPR,

  • na záver tohto bloku si vysvetlíme sociálne siete.

2. deň (22. 10. 2021, dopoludnia): Mgr. Viliam Mizák 

 • Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov v kontexte zásad ich spracúvania
  • So spracúvaním osobných údajov je neodmysliteľne spojená zodpovednosť za ich bezpečnosť, teda zodpovednosť za to, že v súvislosti so spracúvaním nedôjde k bezdôvodnej ujme na právach, právom chránených záujmoch a slobodách fyzických osôb, ktorých údaje sú predmetom spracúvania. V rámci úvodu do problematiky sa budeme zaoberať zodpovednosťou prevádzkovateľa vyplývajúcou z článku 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, teda špecificky navrhnutou a štandardnou ochranou údajov v kontexte zásad spracúvania osobných údajov. Uplatňovanie zásad spracúvania bude demonštrované aj názornými príkladmi.

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, usmernenia EDPB 4/2019)

2. deň (22. 10. 2021, popoludní): JUDr. Marcela Macová, PhD. 

 • Prvá časť: GDPR verzus opatrenia proti COVID-19. Aké osobné údaje a za akých podmienok je ich možné spracúvať v prípade boja proti ochoreniu COVID-19? Možnosti vo vzťahu k zamestnancom, návštevám, zákazníkom.

 • Druhá časť: Najčastejšie porušenia a sankcie za ne uložené v rámci SR a aj EÚ. 

Partneri

1. deň ( 21. 10. 2021)

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 11:00   Prednáška

11:00 – 12:00   Obed

12:00 – 14:00 Prednáška

14:00 – 15:00 Prednáška spojená s diskusiou

 

2. deň ( 22. 10. 2021)

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 11:00   Prednáška

11:00 – 12:00   Obed

12:00 – 14:00 Prednáška

14:00 – 15:00 Prednáška spojená s diskusiou

 
Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
 
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
21.10.2021 - 22.10.2021Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
216 €Kúpiť
21.10.2021 - 22.10.2021online

online

216 €Kúpiť

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Profil lektora

Mgr. Viliam Mizák.jpg
Mgr. Viliam Mizák

Problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 14 rokov s trvalým zameraním na dozorné činnosti úradu. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú na rozsiahle spektrum spracovateľských činností prevádzkovateľov a ich sprostredkovateľov.


Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner