2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Branislav Pospíšil

silluet_man__300x300.jpg

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
RNDr. Jozef Mihál
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
28. - 30. 11. 2016, Sliač
28. - 30. 11. 2016, Sliač
28. - 29. 11. 2016, Sliač
29. - 30. 11. 2016, Sliač
29. - 30. 11. 2016, Sliač
29. - 30. 11. 2016, Sliač
29. 11. 2016, Sliač
28. - 30. 11. 2016, Sliač
Zrealizované
28. 11. 2016, Sliač
Zrealizované
28. - 29. 11. 2016, Sliač
Zrealizované
28. - 30. 11. 2016, Sliač
Zrealizované
Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
RNDr. Jozef Mihál
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
26. 10. 2015, Sliač
26. - 27. 10. 2015, Sliač
Zrealizované
26. 10. 2015, Sliač
26. 10. 2015, Sliač
26. 11. 2015, Sliač
26. - 27. 11. 2015, Sliač
Zrealizované
27. 11. 2015, Sliač
26. 11. 2015, Sliač
26. - 27. 11. 2015, Sliač
26. - 27. 11. 2015, Sliač

Partner