158 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Branislav Pospíšil

silluet_man__300x300.jpg

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Lektor:
Júlia Pšenková
16. 12. 2020, Bratislava
18. 01. 2021, Bratislava
19. 02. 2021, Bratislava
19. 01. 2021, Žilina
20. 01. 2021, Košice
21. 01. 2021, Poprad
Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
23. 11. 2020, Trnava
20. 11. 2020, Banská Bystrica
14. 12. 2020, Košice
15. 12. 2020, Bratislava
Lektor:
RNDr. Jana Motyčková
18. 11. 2020, Košice
Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
20. 10. 2020, Poprad
21. 10. 2020, Žilina
27. 10. 2020, Nitra
28. 10. 2020, Bratislava
04. 11. 2020, Košice
05. 11. 2020, Prešov
24. 11. 2020, Trnava
25. 11. 2020, Trenčín
15. 12. 2020, Banská Bystrica
Lektor:
RNDr. Jozef Mihál
12. 10. 2020, Trenčín
13. 10. 2020, Trnava
15. 10. 2020, Nitra
16. 10. 2020, Bratislava
19. 10. 2020, Žilina
20. 10. 2020, Prešov
22. 10. 2020, Košice
Lektor:
RNDr. Jozef Mihál
21. 09. 2020, Bratislava
Zrealizované
22. 09. 2020, Banská Bystrica
Zrušené
23. 09. 2020, Prešov
Zrealizované
24. 09. 2020, Košice
Zrealizované
25. 09. 2020, Nitra
Zrealizované
28. 09. 2020, Trnava
Zrušené
29. 09. 2020, Žilina
Zrealizované
30. 09. 2020, Trenčín
Zrealizované
Lektor:
RNDr. Jozef Mihál
16. 06. 2020, Bratislava
Zrealizované
17. 06. 2020, Žilina
Zrealizované
18. 06. 2020, Košice
Zrealizované
19. 06. 2020, Trenčín
Zrealizované
22. 06. 2020, Nitra
Zrealizované
24. 06. 2020, Prešov
Zrealizované
26. 06. 2020, Trnava
Zrealizované
Lektor:
JUDr. Zdeňka Dvoranová
28. - 30. 04. 2020, Košice
Zrušené
Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
27. 02. 2020, Bratislava
Zrealizované
28. 02. 2020, Žilina
Zrealizované
04. 03. 2020, Poprad
Zrealizované
05. 03. 2020, Prešov
Zrealizované
06. 03. 2020, Košice
Zrealizované
09. 03. 2020, Banská Bystrica
Zrealizované
10. 03. 2020, Trenčín
Zrealizované
11. 03. 2020, Nitra
Zrealizované
Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
08. 01. 2020, Bratislava
Zrealizované
10. 01. 2020, Žilina
Zrealizované
13. 01. 2020, Trenčín
Zrealizované
14. 01. 2020, Nitra
Zrealizované
15. 01. 2020, Poprad
Zrealizované
04. 02. 2020, Košice
Zrealizované
05. 02. 2020, Prešov
Zrealizované
13. 02. 2020, Banská Bystrica
Zrealizované
20. 02. 2020, Trnava
Zrealizované
10. 02. 2020, Žilina
Zrealizované
29. 01. 2020, Bratislava
Zrealizované
21. 02. 2020, Bratislava
Zrealizované

Partner