66 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Branislav Pospíšil

silluet_man__300x300.jpg

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Lektor:
Mgr. Katarína Hreusová
05. 11. 2020, Žilina
Lektor:
Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Mgr. Daniel Kurucár
21. 10. 2020, Bratislava
22. 10. 2020, Trenčín
Lektor:
JUDr. Peter Kubovič
05. 02. 2020, Bratislava
Zrealizované
06. 02. 2020, Žilina
Zrušené
Lektor:
Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Mgr. Daniel Kurucár
28. 10. 2019, Trenčín
Zrealizované
29. 10. 2019, Bratislava
Zrealizované
Lektor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
30. 05. 2019, Bratislava
Zrealizované
11. 10. 2019, Bratislava
Zrealizované
Lektor:
JUDr. Peter Kubovič
17. 09. 2019, Bratislava
Zrealizované
16. 09. 2019, Žilina
Zrealizované
Lektor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
26. 08. 2019, Bratislava
Zrealizované
27. 08. 2019, Žilina
Zrealizované
Lektor:
PhDr. Mária Munková
20. 05. 2019, Žilina
Zrealizované

Partner