71 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Branislav Pospíšil

silluet_man__300x300.jpg

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
23. 11. 2020, Trnava
20. 11. 2020, Banská Bystrica
14. 12. 2020, Košice
15. 12. 2020, Bratislava
Lektor:
Ing. Ondrej Baláž
12. 11. 2020, Žilina
11. 11. 2020, Bratislava
Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Mgr. Viliam Mizák
29. 09. 2020, Bratislava
Zrealizované
Lektor:
Ing. Martina Švaňová
22. 09. 2020, Bratislava
Zrealizované
Lektor:
JUDr. Jaroslav Macek
17. 09. 2020, Bratislava
Zrealizované
Lektor:
Ing. Martina Švaňová
19. - 20. 08. 2020, Bratislava
Zrealizované
Lektor:
RNDr. Jana Motyčková
24. 06. 2020, online
Zrealizované
Lektor:
Dr. Milan Veščičík
28. - 29. 05. 2020, online
Zrealizované

Partner