Vyhľadávanie > Mgr. Viliam Mizák
6 výsledkov
Mgr. Viliam Mizák

Mgr. Viliam Mizák.jpg

Problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 14 rokov s trvalým zameraním na dozorné činnosti úradu. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú na rozsiahle spektrum spracovateľských činností prevádzkovateľov a ich sprostredkovateľov.

Zdroje

Partner