Vyhľadávanie > JUDr. Peter Kubovič
3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Peter Kubovič

kubovic2.jpg

Vedúci útvaru verejného obstarávania, Mesto Trnava

Ako zamestnanec Úradu pre verejné obstarávanie (viac ako 10 rokov) je plne oboznámený s rozhodnutiami a výstupmi tohto ústredného orgánu štátnej správy. Lektor je ďalej oboznámený s problematikou obstarávania pri čerpaní nenávratnej finančnej pomoci EÚ, rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ, ako aj slovenských súdov. Patrí medzi jedného zo spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a viacerých predchádzajúcich noviel predošlého zákona o verejnom obstarávaní. Bol prednášateľom a lektorom Úradu pre verejné obstarávanie pri množstve vzdelávacích podujatí, konferenciách a seminároch. Bol členom viacerých pracovných skupín zameraných na problematiku verejného obstarávania. V roku 2017 kandidoval na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, kde sa pri každej voľbe dostal do užšieho výberu v odbornom hodnotiacom kole.

Zdroje

Partner