1087 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Mgr. Katarína Hreusová

silluet_woman__300x300.jpg

Pôsobí na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Má niekoľkoročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania od prípravy až po realizáciu zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, poskytuje metodickú činnosť v oblasti VO, realizuje školenia a poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracovala na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania v Žilinskom samosprávnom kraji.

Zdroje

Partner