Vyhľadávanie > JUDr. Lucia Bezáková
3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Lucia Bezáková

autor_120x180.jpg

Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov

 

Ochrane osobných údajov sa venujem od roku 2012, odkedy pracujem na úrade. Podieľala som sa na legislatívnych prácach  k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež na novelizácii tohto zákona. Ako zamestnankyňa odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov úradu som sa zúčastňovala rokovaní v Bruseli a prác na Nariadení 2016/679 a tiež na príprave vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý má nadobudnúť účinnosť v máji 2018. Aktívne sa venujem aj lektorskej činnosti, pri ktorej sa maximálne snažím zamerať na skupinu, ktorej prednášam a priniesť jej informácie o ochrane osobných údajov dotýkajúce sa práve jej činnosti a zamerania. Napriek tomu, že téma  ochrany osobných údajov nie je jednoduchá, je to stála výzva, je to oblasť, ktorá ma baví, má budúcnosť a hlavne dotýka sa každého z nás, či už ako prevádzkovateľa, alebo dotknutej osoby.

Zdroje

Partner