488 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Branislav Pospíšil

silluet_man__300x300.jpg

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Mgr. Viliam Mizák
11. - 12. 02. 2019, Bratislava
Zrealizované
12. - 13. 03. 2019, Košice
Zrealizované
11. - 12. 04. 2019, Žilina
Zrealizované
17. - 18. 10. 2019, Bratislava
Zrealizované
10. - 11. 02. 2020, Košice
23. - 24. 04. 2020, Žilina
09. - 10. 03. 2020, Bratislava
Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
08. 01. 2020, Bratislava
10. 01. 2020, Žilina
13. 01. 2020, Trenčín
14. 01. 2020, Nitra
15. 01. 2020, Poprad
04. 02. 2020, Košice
05. 02. 2020, Prešov
13. 02. 2020, Banská Bystrica
20. 02. 2020, Trnava
Lektor:
Júlia Pšenková
19. 12. 2019, Bratislava
20. 01. 2020, Bratislava
27. 01. 2020, Žilina
24. 01. 2020, Poprad
23. 01. 2020, Košice
19. 02. 2020, Bratislava
Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
18. 11. 2019, Žilina
21. 10. 2019, Trnava
Zrealizované
15. 11. 2019, Bratislava
16. 12. 2019, Košice
17. 12. 2019, Trenčín
22. 01. 2020, Nitra
17. 02. 2020, Trnava
Lektor:
RNDr. Jozef Mihál
08. 01. 2020, Martin
05. 12. 2019, Bratislava
12. 12. 2019, Košice
13. 12. 2019, Prešov
16. 12. 2019, Žilina
17. 12. 2019, Trenčín
18. 12. 2019, Bratislava
20. 12. 2019, Nitra
10. 01. 2020, Bratislava
13. 01. 2020, Trnava
15. 01. 2020, Košice
16. 01. 2020, Prešov
17. 01. 2020, Bratislava
20. 01. 2020, Žilina
21. 01. 2020, Trenčín
22. 01. 2020, Nitra
24. 01. 2020, Bratislava
28. 01. 2020, Košice
29. 01. 2020, Poprad
30. 01. 2020, Banská Bystrica
03. 02. 2020, Žilina
07. 02. 2020, Bratislava
10. 02. 2020, Piešťany
Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
17. 09. 2019, Košice
Zrealizované
16. 09. 2019, Žilina
Zrealizované
18. 09. 2019, Bratislava
Zrealizované
29. 01. 2020, Žilina
30. 01. 2020, Košice
31. 01. 2020, Bratislava

Partner