7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Branislav Pospíšil

silluet_man__300x300.jpg

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

5.png
Vydaný doklad: záznam o oboznámení zamestnanca
Rozsah: 3 hodiny
E-learning obsahuje povinný kurz BOZP schválený Národným inšpektorátom práce.
4.png
Vydaný doklad: Záznam o oboznámení zamestnanca
Hľadáte spôsob, ako efektívne odovzdávať vedomosti a skúsenosti zamestnancom vo vašej spoločnosti? Máme pre vás riešenie!
1.png
Vydaný doklad: záznam o oboznámení zamestnanca
Rozsah: 1,5 hodiny
Prejdite si krok za krokom všetky vaše povinnosti a náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby systém spracúvania osobných údajov bol vo vašej spoločnosti v súlade s európskym nariadením GDPR aj novým zákonom o ochrane osobných údajov.
6.png
Vydaný doklad: záznam o oboznámení zamestnanca
Rozsah: 1,5 hodiny
E-learning obsahuje povinný kurz OPP garantovaný technikom požiarnej ochrany.
1.png
Vydaný doklad: Záznam o oboznámení zamestnanca
Rozsah: 1,5 hodiny
Obsahom e-learningu je výklad predpisov upravujúcich práva a povinnosti vodičov (referentov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel v pracovnom čase.
2.png
Vydaný doklad: záznam o oboznámení zamestnanca
Rozsah: BOZP – 3 hodiny, OPP – 1,5 hodiny
E-learning obsahuje povinný kurz BOZP schválený Národným inšpektorátom práce a kurz OPP garantovaný technikom požiarnej ochrany.
2.png
Vydaný doklad: záznam o oboznámení zamestnanca
Rozsah: 6 hodín
E-learning obsahuje povinný kurz BOZP schválený Národným inšpektorátom práce, kurz OPP garantovaný technikom požiarnej ochrany a kurz vedenia motorových vozidiel počas pracovnej doby.

Partner