Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Časti videa:

 •   Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019 (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo
 •   Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019 (ukážka) - DC [1 min.]  Platený prístup

    Zmena pojmu obrat od 1. 1. 2019, registrácia (zákonná, oneskorená, lehota na registráciu) [16 min.]  Platený prístup

    Zmeny pri zábezbeke, bezodplatne dodaný tovar, finančný prenájom z pohľadu DPH [24 min.]  Platený prístup

    Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu [18 min.]  Platený prístup

    Digitálne služby, dodanie stavby, nájom nehnuteľností, pomerné odpočítanie dane [27 min.]  Platený prístup

    Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, záznamové povinnosti, zrušenie platiteľa a odvod DPH, vrátenie dane cestujúcim z tretích štátov, sadzba DPH na ubytovanie [16 min.]  Platený prístup

Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Publikované: 30.1.2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Stav: Aktuálne

Minutáž: 106 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Od 1. 1. 2019 prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty výrazné zmeny v pojme obrat, do oblasti digitálnych služieb, v dodaní a prenájme stavieb a ich častí. Daňovníkov v tomto roku čaká aj niekoľko noviniek, medzi ktoré patrí nový pojem „poukaz pri dodaní tovaru a služieb“ či ďalšie zmeny pri zábezpeke, bezodplatne dodanom tovare, finančnom prenájme, v zákonnej a oneskorenej registrácii a jej lehote. Komplexný prehľad o aktuálnom znení novelizovaného zákona o DPH a jeho zmenách v roku 2019 vám v praktických príkladoch podrobne objasní dlhoročný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Obsah:

 • Zmena pojmu obrat od 1. 1. 2019 (§ 4 ods. 7)
 • Koeficient (§ 50)
 • Zákonná registrácia (§ 4 ods. 4)
 • Zmeny pri zábezpeke od 1. 1. 2019
 • Bezodplatne dodaný tovar (§ 8 ods. 3 zákona)
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní a krádeži (§ 22 ods. 5)
 • Finančný prenájom z pohľadu DPH (§ 8 zákona o DPH)
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu (§ 9a ZoDPH, § 22 ZoDPH, § 19)
 • Digitálne služby (§ 16 ods. 14 a 15)
 • Dodanie stavby a prenájom (§ 38)
 • Nájom nehnuteľnosti (2019)
 • Pomerné odpočítanie dane (§ 54d)
 • Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku (§ 69 ods. 12 ZoDPH)
 • Záznamové povinnosti (§ 70 ZoDPH)
 • Povinnosť vyhotovenia faktúry (§ 72)
 • Zrušenie platiteľa a odvod DPH podľa § 81 ods. 6 a 7
 • Daň vrátená cestujúcemu z tretích štátov pri vývoze tovaru (§ 59, § 60)
 • Dodanie tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi (§ 22 ods. 8 a 9)
 • Sadzba DPH na ubytovanie

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner