Príspevok na rekreáciu v praxi

Časti videa:

 •   Rekreačný príspevok v praxi (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo
 •   Rekreačný príspevok v praxi (ukážka) - VSSR [1 min.]  Platený prístup

    Rekreačný príspevok v praxi (ukážka) - MC [1 min.]  Platený prístup

    Rekreačný príspevok v praxi (ukážka) - DC [1 min.]  Platený prístup

    Rekreačný príspevok v praxi - úvod [6 min.]  Platený prístup

    Povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce [21 min.]  Platený prístup

    Výška príspevku a jeho zúčtovanie [23 min.]  Platený prístup

    Časté otázky z praxe [9 min.]  Platený prístup

Príspevok na rekreáciu v praxi

Publikované: 26.3.2019

Lektor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stav: Aktuálne

Minutáž: 59 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelami niekoľkých predpisov príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné poukazy“. Príspevky na rekreáciu i rekreačné preukazy nadobudli účinnosť 1. januára 2019. Vo videoškolení s lektorom Jozefom Sýkorom nájdete podrobný výklad, komu možno rekreačný príspevok poskytnúť a akým spôsobom ho môže zamestnanec využiť. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti lektora a zároveň kontrolóra sú zahrnuté vo videu aj ďalšie hodnotné informácie, ako sú odpovede na najčastejšie otázky z danej problematiky alebo ukážka konkrétnych vzorov žiadosti na uplatnenie nároku na rekreačný príspevok.

 

UPOZORNENIE:

Videoškolenie bolo realizované v priebehu februára tohto roku, kedy aktuálne Usmernenie Finančnej správy SR č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu nebolo k dispozícii, keďže uverejnené a účinné bolo až od 21. marca 2019, kedy bolo prvýkrát publikované verejnosti (viď:https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia.

Poplatok za ubytovanie sa teda zahŕňa do oprávnených výdavkov zamestnanca  v plnej výške.

 

Obsah:

 • Inštitút rekreačného príspevku/poukazu
 • Povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
 • Výška príspevku a jeho zúčtovanie
 • Časté otázky z praxe
 • Zhrnutie

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner