Cash Flow – priama a nepriama metóda vykazovania prehľadu peňažných tokov

Časti videa:

 •   Cash Flow – priama a nepriama metóda vykazovania prehľadu peňažných tokov (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo
 •   Cash Flow – priama a nepriama metóda vykazovania prehľadu peňažných tokov (ukážka) - DC [1 min.]  Platený prístup

    Peňažné toky - použitie priamej metódy [20 min.]  Platený prístup

    Peňažné toky - použitie nepriamej metódy [20 min.]  Platený prístup

    Praktické rady pre zostavenie prehľadu peňažných tokov [4 min.]  Platený prístup

Cash Flow – priama a nepriama metóda vykazovania prehľadu peňažných tokov

Publikované: 9.4.2019

Lektor: Ing. Ondrej Baláž

Stav: Aktuálne

Minutáž: 44 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Každý podnikateľ by mal mať prehľad, aké príjmy jeho podnikateľská činnosť  generuje a aké výdaje s ňou súvisia. Preto je dôležité riadiť váš cash flow – prehľad peňažných tokov. Aké poznáme metódy zostavovania peňažných tokov a kedy sa používajú? V nasledujúcom videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa si vysvetlíme princípy a postup zostavenia prehľadu peňažných tokov s použitím dvoch základných metód vykazovania, a to buď priamej, alebo nepriamej metódy.

 

Obsah:

 • Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pri použití priamej metódy
 • Peňažné toky z investičnej činnosti pri použití priamej metódy
 • Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pri použití nepriamej metódy
 • Peňažné toky z investičnej činnosti pri použití nepriamej metódy

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner